ТИПОВІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ В УКРАЇНІ (ВИТЯГИ)

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ1.1 Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань мають право на бібліотечне обслуговування на території України.


1.2 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.


1.3 Користувачі бібліотеки мають право:

Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат.

Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки.

Користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.


1.4 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.


1.5 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.


1.6 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальному залі.


1.7 При наданні користувачам документів. Які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.


1.8 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки читальним залом або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 1.7 Типових правил.


1.9 Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.


1.10 Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ2.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.


2.2 Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.


2.3 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них, при одержанні документу має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.


2.4 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі підтверджується підписом користувача.


2.5 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.


2.6 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.


2.7 Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.


2.8 Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi